Zakres naszego działania

WYKONUJEMY pełny ustawowy zakres rzeczoznawstwa samochodowego wynikający z delegacji zawartej w treści art. 66a ust. 3, art. 2 pkt 39, art. 66 ust. 1 pkt 1, art. 68 ust. 11 pkt 2, art. 81 ust 9a oraz definicji wyrażonej treścią art. 79a Ustawy1 Prawo o ruchu drogowym:

Ponadto WYKONUJEMY wszelkie ekspertyzy w zakresie techniki samochodowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym w szczególności:

Naszą wiodącą specjalizacja jest REKONSTRUKCJA WYPADKÓW DROGOWYCH i ustalanie ich przyczyn – z komputerową symulacją i wirtualizacją przebiegu wypadku.


1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruch drogowym – Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908.

Auto Expert A.F. - inż. Adam Filipek
Biuro analiz i ekspertyz wypadków drogowych
Rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego

ul. Macedońska 15,
30-638 Kraków,
tel. 501-422-442

Strona główna · Usługi · Uprawnienia · Zakres działania · Doświadczenie · Rekomendacje · Kontakt © 2014 Auto Expert A.F. - inż Adam Filipek

Skontaktuj się z nami! tel. 501-422-442