Pożary pojazdów

Wykonujemy opinie dotyczące pożarów pojazdów, w tym:

Uwaga: Nie w każdym przypadku pożaru samochodu można jednoznacznie ustalić przyczynę. Szczególnie w przypadku pożarów całopojazdowych możliwość wskazania miejsca inicjacji pożaru może być silnie ograniczona.

Auto Expert A.F. - inż. Adam Filipek
Biuro analiz i ekspertyz wypadków drogowych
Rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego

ul. Macedońska 15,
30-638 Kraków,
tel. 501-422-442

Strona główna · Usługi · Uprawnienia · Zakres działania · Doświadczenie · Rekomendacje · Kontakt © 2014 Auto Expert A.F. - inż Adam Filipek

Skontaktuj się z nami! tel. 501-422-442