Pojazdy zabytkowe i unikatowe

Opiniowanie pojazdów zabytkowych stanowi najmilszy naszym sercom obszar pracy rzeczoznawczej – nie tylko ze względu na osobiste zainteresowania, ale także przez szacunek dla ludzi, którzy podzielają pasję ratowania i pielęgnowania zabytków techniki motoryzacyjnej

Wykonujemy pełną dokumentację pojazdu zabytkowego bądź unikatowego, w szczególności:

W obszarze działania Małopolskiego WKZ - na życzenie klienta i w jego imieniu - składamy i odbieramy dokumenty z urzędu – w cenie usługi zlecający otrzymuje już zatwierdzoną dokumentację pojazdu zabytkowego.

Wykonujemy wyceny wartości pojazdów zabytkowych i unikatowych w oparciu o notowania na rynkach UE i USA – z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego.

Nie wykonujemy wycen pojazdów zabytkowych ze wskazaniem sugerowanej ceny przez zlecającego – o ile sugerowana cena wyraźnie odbiega od zakresu cen ustalonym według ogólnie przyjętych zasad.

Pozostajemy w stałej współpracy m. in. z portalem Veteran.pl (http://www.veteran.pl/).


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi – Dz. U. z 2004r. nr 238 poz. 2395.

Auto Expert A.F. - inż. Adam Filipek
Biuro analiz i ekspertyz wypadków drogowych
Rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego

ul. Macedońska 15,
30-638 Kraków,
tel. 501-422-442

Strona główna · Usługi · Uprawnienia · Zakres działania · Doświadczenie · Rekomendacje · Kontakt © 2014 Auto Expert A.F. - inż Adam Filipek

Skontaktuj się z nami! tel. 501-422-442