Nasze doświadczenie

Działalnością związaną z techniką samochodową, ruchem drogowym i jego bezpieczeństwem zajmuję się nieprzerwanie od roku 1972 – zarówno teoretycznie jak i praktycznie. W tym czasie między innymi:

Własną działalność w przedmiotowym zakresie prowadzę od roku 1983, od 1996 pod szyldem „Auto Service A. F. - inż. Adam Filipek” zmienionym w roku 2004 na aktualny.

Rzeczoznawstwem motoryzacyjnym oraz rekonstrukcją wypadków drogowych zajmuję się od roku 2001 – od roku 2004 jako certyfikowany rzeczoznawca samochodowy z listy Ministra Infrastruktury oraz jako biegły Sądu Okręgowego w Krakowie ds. techniki samochodowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz technicznej i kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych.

W roku 1979 ukończyłem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł inżyniera mechanika specjalności: Samochody i ciągniki.

W roku 2002 ukończyłem studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rzeczoznawstwa samochodowego – specjalizacja: Rekonstrukcja wypadków drogowych oraz szkolenie specjalistyczne w zakresie jw. – specjalność: Technika samochodowa.

W roku 2005 ukończyłem organizowane przez Politechnikę Krakowską i Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie studia podyplomowe w zakresie: Ekspertyza wypadku drogowego.

Niezależnie od powyższego nieustannie doskonalę swoją wiedzę biorąc udział w rozlicznych branżowych konferencjach, seminariach i szkoleniach – wybrane certyfikaty i świadectwa przedstawiam w zakładce: rekomendacje.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analiz Wypadków Drogowych (EVU).

Z uwagi na szczupłość miejsca wymieniam i dokumentuję wyłącznie własne doświadczenie – współpracujący rzeczoznawcy posiadają podobne.

Auto Expert A.F. - inż. Adam Filipek
Biuro analiz i ekspertyz wypadków drogowych
Rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego

ul. Macedońska 15,
30-638 Kraków,
tel. 501-422-442

Strona główna · Usługi · Uprawnienia · Zakres działania · Doświadczenie · Rekomendacje · Kontakt © 2014 Auto Expert A.F. - inż Adam Filipek

Skontaktuj się z nami! tel. 501-422-442